Керівні органи

Загальні збори ОО ТСО України

Загальні збори Кіровоградської ОО ТСО України скликаються Правлінням Кіровоградської ОО ТСО України не рідше одного разу на чотири роки. Учасники (делегати) Загальних зборів Кіровоградської ОО ТСО України обираються на Загальних зборах підпорядкованих їй районних, міжрайонних, міських та об’єднаних райміських організацій Товариства, АСК ТСО України м. Кіровограда та Кіровоградського міського спортивного клубу Товариства сприяння обороні України.

Загальні збори ОО ТСО України:
  • заслуховують і затверджують звіт Правління, Контрольно-ревізійної комісії Кіровоградської ОО ТСО України, приймають постанови, оцінюють роботу Правління, голови Контрольно-ревізійної комісії Кіровоградської ОО ТСО України;
  • визначають основні напрями, чергові завдання, найважливіші питання життя і діяльності Кіровоградської ОО ТСО України;
  • приймають Статут Кіровоградської ОО ТСО України, зміни і доповнення до нього з подальшим затвердженням Радою Правління Товариства;
  • обирають Правління, Контрольно-ревізійну комісію Кіровоградської ОО ТСО України.