Новини

ЗАТВЕРДЖЕНО ТИПОВИЙ СТАТУТ ОБЛАСНИХ КЛУБІВ СОБАКІВНИЦТВА ГО “ТСО УКРАЇНИ”

Рада Правління ГО “ТСО України” своїм рішенням від 13 березня, протокол № 04, затвердила Типовий Статут “Обласного клубу собаківництва ТСО України”. Текст Статуту буде надіслано на електронні адреси всіх Відокремлених підрозділів ТСО України обласного рівня.


Завантажити у форматі .doc


                                                            ПОГОДЖЕНО Голова ГО «ТСО України»   _____________ С. КОШИН   «___»_________ 2019 року   ТИПОВИЙ СТАТУТ ПІДПРИЄМСТВА «__________________ КЛУБ СОБАКІВНИЦТВА ТОВАРИСТВА
СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ»
Протокол засідання Ради Правління ГО «ТСО України» № __________ Від «13» березня 2019 року                                 «ЗАТВЕРДЖЕНО»                             Протокол засідання Ради                             Правління ОО «ТСО України»                             Протокол № __________                             Від «___» ________ 2019 року                             Голова ОО «ТСО України»                             _____________________

С Т А Т У Т

ПІДПРИЄМСТВА

«_________________________ КЛУБ СОБАКІВНИЦТВА

ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ»

Ідентифікаційний код ________________

(Нова редакція)

м. _________________ – 2019

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Підприємство «_____________ клуб собаківництва Товариства сприяння обороні України» (далі по тексту Клуб) створене як навчально-спортивний, дресирувальний та племінний заклад відповідно до чинного законодавства України Статуту __________________обласної організації Товариства сприяння обороні України та Статуту Громадської організації «Товариство сприяння обороні України (ТСО України)». Підприємство «_____________ клуб собаківництва Товариства сприяння обороні України» є унітарним підприємством. Організаційно-правова форма – підприємство об’єднання громадян.

1.2. Єдиним засновником та власником клубу є ________________ обласна організація Товариства сприяння обороні України (далі за текстом – Власник), ідентифікаційний код юридичної особи _________________, дата державної реєстрації: ________________________.

Юридична адреса Власника клубу: __________________________________.

Власник здійснює свої повноваження безпосередньо в особі Голови __________________ обласної організації Товариства сприяння обороні України (особи, яка виконує обов’язки Голови у відповідності до Статуту __________________ обласної організації Товариства сприяння обороні України) або уповноважених ним посадових осіб __________________ обласної організації Товариства сприяння обороні України.

1.3. Повне та скорочене найменування підприємства:

– українською мовою:

– повне – Підприємство «________________________ клуб собаківництва Товариства сприяння обороні України»;

– скорочено – ____________________;

– англійською мовою:

– повне – _______________ Cynological Club the Society for Aid the defense of Ukraine

– скорочено – __________________

 1.4.  Юридична адреса Клубу – Україна, _______________________.

 1.5. У своїй діяльності Клуб дотримується методичних та організаційних вказівок Громадської організації «Товариство сприяння обороні України» та Підприємства «Центральний клуб собаківництва Товариства сприяння обороні України». Рішення та вказівки з питань кінологічної діяльності, прийняті Громадською організацією «Товариство сприяння обороні України» та Підприємством «Центральний клуб собаківництва Товариства сприяння обороні України» є обов’язковими для Клубу.

2.      МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Метою діяльності Клубу є:

2.1.1. Розвиток службового, спортивного, спортивно-прикладного собаківництва, підготовки спеціальних та пошуково-рятувальних собак та таке інше, а також збереження та покращення генофонду чистопородних собак, як національного здобутку, шляхом їх племінного розведення та дресирування на науковій основі; нормативне забезпечення собаківництва; проведення різноманітних кінологічних заходів, участь в кінологічній роботі на державному рівні; співпраця зі Збройними силами України, Державною службою надзвичайних ситуацій, Державною фіскальною службою, Державною пенітенціарною службою та іншими; представництво інтересів Членів клубу у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями будь-яких форм власності та захист законних прав та інтересів;

2.1.2. Задоволення потреб у товарах, роботах та послугах населенню, організаціям і підприємствам по розвитку собаківництва в Україні;

2.1.3. Отримання від своєї діяльності прибутку з метою виконання власних статутних завдань та статутних завдань Власника клубу.

2.2. Предметом діяльності Клубу є:

2.2.1. Розвиток службового, спортивного, службово-спортивного, спортивно-прикладного дресирування, підготовка спеціальних та пошуково-рятувальних собак та інших видів собаківництва з усіма видами кінологічної діяльності України, тощо;

2.2.2. Співпраця з державними та громадськими організаціями, зацікавленими в розвитку службового, спортивного, службово-спортивного, спортивно-прикладного, мисливського та декоративного собаківництва, в підготовці спеціальних та пошуково-рятувальних собак тощо, в державі, для досягнення спільної мети та цілей;

2.2.3. Підготовка інструкторів-кінологів та службових, спеціальних та пошуково-рятувальних собак з подальшим їх ліцензуванням у Підприємстві «Центральний клуб собаківництва Товариства сприяння обороні України»;

2.2.4. Участь о підготовці спеціалістів службового собаківництва, інструкторів спеціальних та пошуково-рятувальних собак для Власника, ГО «ТСО України» та відповідних служб, міністерств та відомств України;

2.2.5. Надання всебічної допомоги структурам Збройних Сил України, відомствам, організаціям, установам тощо (передача цуценят службових порід, допомога в підготовці до використання службових собак тощо);

2.2.6. Участь у розробці та впровадженні поточних та перспективних програм та методик з питань розвитку службового та спортивного собаківництва, утримання та ветеринарного забезпечення тварин;

2.2.7. Організація та проведення спортивних заходів, змагань, виставок;

2.2.8. Забезпечення масового залучення населення до занять службовим, спортивним, спортивно-прикладним та іншим собаківництвом;

2.2.9. Сприяння організації виховної роботи серед підлітків та молоді, шляхом її залучення в активний процес підготовки службових собак для їх практичного застосування в суспільстві;

2.2.10. Сприяння захисту тварин, зокрема собак, в Україні;

2.2.11. Допомога організаціям, а також громадянам – власникам собак, в підготовці спеціальних собак (пошукових, пошуково-рятувальних та інше);

2.2.12. Допомога організаціям, котрі утримують собак, а також громадянам – власникам собак, в організації та проведенні роз’яснювальної та навчальної роботи, направленої на нормалізацію питання утримання собак в міських умовах;

2.2.13. Допомога людям з обмеженими можливостями, та організаціям, котрі працюють з такими людьми, за допомогою спеціалістів каніс-терапевтів зі спеціально підготовленими собаками;

2.2.14. Ведення племінної справи на високому зооінженерному рівні; надання документації по племінної роботи до Громадської організації «Товариство сприяння обороні України (ТСО України)» та Підприємства «Центральний клуб собаківництва Товариства сприяння обороні України»;

2.2.15. Збереження та покращення генофонду та поголів’я службових, декоративних та інших порід собак, та раціональне використання племінних ресурсів чистопородних собак високої племінної цінності з метою поліпшення та поповнення національного генофонду чистопородних собак України, чий фізичний стан і морфологічні особливості задовольняють вимогам стандарту породи, здібні до навчання та виконанню робочих функцій у відповідності до специфічних особливостей своєї породи;

2.2.16. Підвищення якості поголів’я собак, що сприятиме їх успішному виступу на міжнародних та національних змаганнях усіх рівнів;

2.2.17. Проведення селекційної роботи з метою покращення екстер’єрних та робочих якостей собак у відповідності до міжнародних стандартів щодо службового, декоративного, спортивного собаківництва та інше;

2.2.18. Забезпечення єдиної системи селекції в собаківництві шляхом ведення достовірного обліку походження, оцінка за типом та якістю нащадків, одержання собак з корисними і вищими генетичними ознаками, створення експортного потенціалу племінних ресурсів собак України;

2.2.19. Розробка щорічних календарних планів по проведенню змагань, виставок, семінарів, навчально-тренувальних та навчально-методичних зборів для керівників клубів службового собаківництва, суддів, тренерів, кінологів, спортсменів-кінологів, заводчиків, власників собак та інше, з обов’язковим подальшим погодженням з Підприємством «Центральний клуб собаківництва Товариства сприяння обороні України»;

2.2.20. Подання інформації до Підприємства «Центральний клуб собаківництва Товариства сприяння обороні України» для ведення обліку племінних, спортивних баз, баз інструкторів, суддів, фігурантів та інших баз ГО «ТСО України»;

2.2.21. Прийняття безпосередньої участі у роботі та підготовці спортсменів-кінологів і збірних команд ГО «ТСО України» до участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

2.2.22. Всебічне сприяння виступам спортсменів-кінологів на всесвітніх, європейських та інших міжнародних змаганнях та виставках, за наявності такої можливості;

2.2.23. Підтримання міжнародних зв’язків з кінологічними організаціями;

2.2.24. Підтримання ділових стосунків з місцевими органами виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту з питань розвитку кінологічного спорту в Україні та з іншими кінологічними організаціями;

2.2.25. Надання консультацій підприємствам та організаціям, які надають послуги по охороні об’єктів охоронними собаками, по придбанню службових собак;

2.2.26. Участь у розробці та впровадженні поточних та перспективних програм та методик з питань розвитку службового та спортивного собаківництва, утримання та ветеринарного забезпечення тварин;

2.2.27. Формування та затверджування штату Клубу, його філій та представництв з обов’язковим погодженням з Власником та з Підприємством «Центральний клуб собаківництва Товариства сприяння обороні України»;;

2.2.28. Залучення для виконання робіт висококваліфікованих фахівців, створювання тимчасових колективів, здійснювання своєї діяльності на договірній основі, залучення підприємств для виконання робіт;

2.2.29. Прийняття участі в ярмарках та виставках, організовування спеціалізованих виставок, симпозіумів, семінарів, видавання рекламної продукції з обов’язковим погодженням з Підприємством «Центральний клуб собаківництва Товариства сприяння обороні України»;

2.2.30. Організація відряджень за кордон та прийняття в Україні вітчизняних та іноземних фахівців для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю Клубу з обов’язковім  погодженням з Підприємством «Центральний клуб собаківництва Товариства сприяння обороні України»;

2.2.31. Визначення порядку та напрямків використання своїх коштів згідно затвердженого кошторису;

2.2.32. Вільне поширювання інформації про свою діяльність, пропагування свої мети (цілі);

2.2.33. Звернення у порядку, визначеному законодавством, до місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

2.2.34. Одержання у порядку, визначеному законодавством України, публічної інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

2.2.35. Брати участь у порядку, визначеному законодавством України, у розробленні проектів нормативно-правових актів, які стосуються сфери діяльності Клубу;

2.2.36. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

2.2.37. Здійснення не забороненої законодавством України діяльності, яка необхідна для вирішення статутних завдань;

2.2.38. Здійснення, відповідно до законодавства України, господарської діяльності безпосередньо в порядку, передбаченому законодавством України, якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Клубу та сприяє її досягненню;

2.2.39. Бути виконавцем державного замовлення згідно з законодавством України;

2.2.40. Купівля, отримання у володіння та користування матеріальними цінностями (рухоме та нерухоме майно), нематеріальними активами (у т.ч. об’єкти інтелектуальної власності) та здійснення інших операцій для забезпечення своєї статутної діяльності відповідно до чинного законодавства України за участі фізичних та юридичних осіб, створених згідно із вимогами законодавства України та інших держав, самостійно розпоряджатися своїм майном у відповідності до власного Статуту, Статуту та внутрішніх нормативних документів ГО «ТСО України»;

2.2.41. Отримувати допомогу у вигляді коштів, дотацій, майна, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, грантів, самостійне вирішування питань про використання добровільних пожертвувань, грантів, членських та інших внесків, що надходять до Клубу, відповідно до затвердженого кошторису;

2.2.42. Розвиток матеріально-технічної бази Клубу;

2.2.43. Створення та підтримка Інтернет-сайту, участь у видавничих та мультимедійних проектах, які спрямовані на виконання статутної мети та завдань;

2.2.44. Брати участь в організації, а також самостійно проводити місцеві, всеукраїнські і міжнародні конференції, симпозіуми, семінари, виставки, фестивалі та інші суспільно-політичні заходи з питань, що відносяться до статутної мети та завдань Клубу з обов’язковім попереднім погодженням з Підприємством «Центральний клуб собаківництва Товариства сприяння обороні України»;

2.2.45. Проведення мирних зібрань (збори, мітинги, демонстрації, акції тощо);

2.2.46. Проведення заходів, які пов’язані з реалізацією основних завдань Клубу, запрошення до участі в роботі як українських, так і закордонних фахівців, зацікавлених осіб, організації;

2.2.47. Сприяння здійсненню благодійної та волонтерської діяльності;

2.2.48. Всебічне сприяння розвитку та проведенню змагань кінологічного спрямування серед дітей та юнацтва;

2.2.49. З метою підготовки та проведення змагань зі спеціально-пошукової, службової, спортивної, спортивно-прикладної та інших видів дресирування Клуб має право на використання запахових носіїв та імітаторів вибухових пристроїв, зброї, боєприпасів, вибухових речовин; шумових пристроїв (стартовий пістолет та інше) за умови їх зберігання та використання відповідно до законодавства України;

2.2.50. Організація та проведення Всеукраїнських та регіональних виставок собак, чемпіонатів порід, виводків, польових випробувань, племінних оглядів та випробувань службових собак, як необхідні племінні заходи, з метою з’ясування характерних службових якостей, що передаються спадково, для відбору племінного поголів’я за поведінкою, для оцінки як фенотипічних, так і генотипічних особливостей чистопородних собак та відповідності їх Міжнародним стандартам згідно вимог Міжнародних кінологічних організацій, з якими співпрацює, та проведення спортивних та культурних заходів з собаками за правилами, затвердженими Міжнародними кінологічними організаціями, як в Україні, так і закордоном, з обов’язковим погодженням з Підприємством «Центральний клуб собаківництва Товариства сприяння обороні України»;

2.2.51. Проведення організаційно-масової роботи з власниками собак з усіх питань утримання, тренування і дресирування їх собак;

2.2.52. Проведення роботи, яка спрямована на підготовку кінологів та підвищення їх кваліфікації, удосконалення та атестацію їх згідно встановленого порядку внутрішніми документами  Клубу.

2.2.53. Збір інформації про стан кінології та доведення її до відома громадськості шляхом публікацій у своїх виданнях, а також через телебачення, радіо та інші засоби масової інформації;

2.2.54. Здійснення обліку племінного поголів’я;

2.2.55. Організація експертизи поголів’я на виставках, приплодах, племінних оглядах, тестуваннях, випробуваннях, змаганнях, видача документів, що підтверджують результати експертизи;

2.2.56. Обстеження, таврування або мікрочіпування, видачу документів про походження цуценят (метрика цуценяти);

2.2.57. Здійснення обліку заявок на реєстрацію приплодів (карти реєстрації приплодів, акти в’язок);

2.2.58. Оформлення племінної документації;

2.2.59. Проведення лекцій, бесід, семінарів, консультацій тощо з питань утримання, дресирування, розведення, вирощування собак тощо для фахівців, заводчиків та власників собак;

2.2.60. Для виконання статутних завдань Клуб може співпрацювати, шляхом укладення відповідних договорів (немайнового характеру), з територіальними підрозділами органів державної влади, органами місцевого самоврядування, з фізичними та юридичними особами, з іншими об’єднаннями громадян з питань, передбачених Статутом Клубу та в межах законодавства України й цього Статуту, Статуту ГО «ТСО України»;

2.2.61. Здійснення інших дій, не заборонених законодавством;

2.3. Клуб також має право на інші види діяльності у відповідності з діючим законодавством України, а саме:

2.3.1. Створення власних галерей, магазинів, салонів інших закладів для обслуговування власників домашніх тварин, реалізація товарів для них;

2.3.2. Створення власних ветеринарних пунктів для обслуговування власників домашніх тварин;

2.3.3. Будівництво та експлуатація спортивно-дресирувальних споруд та майданчиків;

2.3.4. Будівництво готелів і пансіонатів, та утримання собак на час відпустки, відрядження або хвороби власника;

2.3.5. Вирощування та реалізація собак усіх порід, зареєстрованих Підприємством «Центральний клуб собаківництва Товариства сприяння обороні України»;

2.3.6. Виробництво та реалізація аксесуарів і обладнання для домашніх тварин;

2.3.7. Виробництво та реалізація продуктів харчування для свійських тварин;

2.3.8. Послуги власникам по догляду за тваринами: вигул, купання, тримінг, грумінг, допомога у придбанні продуктів харчування для тварин тощо;

2.3.9. Послуги власникам собак у підготовці до виставок та демонстрації собак (хендлінг);

2.3.10. Рекламна та видавнича діяльність;

2.3.11. Посередницька діяльність, дилерські та дистриб’юторські послуги;

2.3.12. Інші види діяльності, які не заборонені чинним Законодавством.

2.4. Клуб зобов’язаний: не здійснювати діяльність, яка завдає шкоди навколишньому середовищу, здоров’ю і моральності населення; правам та інтересам громадян, юридичним особам та державі, які охороняються чинним законодавством України; одержувати спеціальний дозвіл (ліцензію) на діяльність у сферах, які підлягають ліцензуванню відповідно до чинного законодавства України; забезпечувати громадянам, праця яких використовується Клубом, соціальні, економічні гарантії та права, передбачені чинним законодавством України.

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА КОШТИ КЛУБУ.

3.1. Клуб є унітарним підприємством, створеним одним Власником, який виділяє необхідне для того майно.

3.2. Майно Клубу становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

3.3. Джерелами формування майна Клубу є:

– грошові та матеріальні внески Власника, а також майно, яке надане ГО «ТСО України» Клубу у господарське управління;

– надходження від продажу (здачі в оренду) майна;

– доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, послуг, інших видів господарської діяльності;

– доходи від цінних паперів;

– кредити банків та інших кредиторів;

– капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

– майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

– безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;

– прибутки, одержані від проведення лекцій, виставок, аукціонів, а також від платних зоотехнічних заходів та спортивних змагань

– інші джерела, не заборонені законодавством України.

3.4. Реалізація майнових прав Клубу здійснюється в порядку, встановленому цим статутом та законодавством.

3.5. Виключно за погодженням з Власником Клуб з обов’язковим подальшим погодженням з Підприємством «Центральний клуб собаківництва Товариства сприяння обороні України» має право розпоряджатись належним йому майном, в тому числі відчужувати його в будь-який спосіб, передавати його іншим особам в оренду, суборенду, на праві сервітуту або спільної діяльності, на праві господарського відання чи праві оперативного управління або на основі інших форм правового режиму майна, передбачених законодавством, а також списувати належне йому майно з бухгалтерського та інших видів обліку (крім грошових коштів Клубу, володіння, користування та розпорядження якими здійснюється Клубом в інтересах цього Клубу на власний розсуд).

3.6. Порядок використання прибутку (доходу) Клубу визначає Власник або директор Клубу відповідно до компетенції, передбаченої цим Статутом.

3.7. Майнові права та майнові обов’язки Підприємства можуть виникати:

– з угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, що йому не суперечать;

– з актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у випадках, передбачених законом;

– внаслідок створення та придбання майна з підстав, не заборонених законом;

– внаслідок заподіяння шкоди іншій особі, придбання або збереження майна за рахунок іншої особи без достатніх підстав;

– внаслідок порушення вимог закону при здійсненні господарської діяльності;

– з інших обставин, з якими закон пов’язує виникнення майнових прав та обов’язків суб’єктів господарювання.

3.8. Грошові кошти Клубу витрачаються на фінансування виконання цілей та завдань, господарську та підприємницьку діяльність, спортивну роботу, представницькі витрати та інші платежі, які не заборонені законодавством України.

3.9. Прибуток, що одержаний у результаті діяльності Клубу, після виплати обов’язкових платежів, розрахунків з трудовим колективом використовується на формування фондів Клубу, виконання статутної діяльності і відрахувань згідно з нормативними документами Власника та ГО «ТСО України».

3.10. Майно, яке було придбане, або створене за рахунок комерційної діяльності Клубу є власністю Клубу. Клуб має право розпоряджатись таким майном у відповідності до даного Статуту, нормативних документів та Статуту ГО «ТСО України».

  • ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ.

4.1. Клуб здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність, яка надається у відповідні державні органи та Засновнику (власнику) Клубу у встановленому законодавством України порядку.

4.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Клубу крім державних органів, в межах їх компетенції, здійснює Власник Клубу та ГО «ТСО України».

4.3. Клуб несе відповідальність за порушення договірних обов’язків, кредитно-розрахункової та податкової дисципліни в межах, передбачених законодавством України.

4.4. Клуб надає звітність з кінологічної діяльності до ГО «ТСО України» та Підприємству «Центральний клуб собаківництва Товариства сприяння обороні України».

4.5. Клуб, з метою створення єдиного зоотехнічного обліку поголів’я та ведення єдиної племінної книги обліку поголів’я, комп’ютерного банку чистопородних собак ГО «ТСО України», щоквартально надає Підприємству «Центральний клуб собаківництва Товариства сприяння обороні України» всю наявну інформацію з цього питання;

4.6. Клуб, з метою створення та ведення єдиного обліку фахівців (інструкторів-дресирувальників, фігурантів, суддів з робочих якостей, суддів-експертів, заводчиків та інших) ГО «ТСО України», щоквартально надає Підприємству «Центральний клуб собаківництва Товариства сприяння обороні України» всю наявну інформацію з цього питання.

  • ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КЛУБОМ.

5.1. Вищим органом управління є Власник, в особі своїх уповноважених органів, які діють в межах своєї компетенції відповідно до статуту Власника.

5.2. До виключної компетенції Власника належать:

5.2.1. Затвердження Статуту та внесення змін до Статуту Клубу;

5.2.2. Затвердження структури та штатного розпису Клубу;

5.2.3. Визначення та зміна основних напрямків діяльності Клубу;

5.2.4. Затвердження річних звітів Клубу;

5.2.5. Призначення ревізій діяльності Клубу, затвердження звітів й висновків ревізора;

5.2.6. Призначення на посаду та звільнення з посади директора Клубу, укладення (розірвання) з ним контракту, застосування до нього заходів заохочення і накладення стягнень з обов’язковим погодженням з ГО «ТСО України» та з Підприємством «Центральний клуб собаківництва Товариства сприяння обороні України»;

5.2.7. Прийняття рішення про участь або надання погодження участі Клубу у створенні інших юридичних осіб, вступу до господарських об’єднань тощо;

5.2.8. Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Клубу;

5.2.9. Прийняття рішення про відчуження основних фондів Клубу за погодженням з ГО «ТСО України»;

5.2.10. Прийняття рішення про укладання договорів в забезпечення виконання зобов’язань за кредитними та іншими договорами, в т.ч. застави (іпотеки), інші правочини щодо відчуження нерухомого та іншого майна, яке знаходиться в розпорядженні Клубу;

5.2.11. Прийняття рішення про створення, збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Клубу за погодженням з ГО «ТСО України»;

5.2.12. Прийняття рішення про припинення діяльності Клубу, призначення комісії з припинення, затвердження ліквідаційного (передавального) балансу, передавального акту за погодженням з ГО «ТСО України»;

5.2.13. Погодження створення філій, представництв, відділень, відокремлених структурних підрозділів;

5.2.14. Будь-які інші питання, що стосуються діяльності Клубу.

5.3. Діяльністю Клубу керує Директор, призначення та звільнення якого проводиться наказом Голови ____________________ обласної організації Товариства сприяння обороні України з обов’язковим погодженням з ГО «ТСО України» та з Підприємством «Центральний клуб собаківництва Товариства сприяння обороні України»;, з Директором укладається контракт, в якому визначаються права, строки найму, обов’язки та відповідальність Директора Клубу перед Засновником і трудовим колективом, умови його матеріального забезпечення та звільнення з посади з урахуванням гарантій, що передбачені контрактом і законодавством України. Директор Клубу підпорядкується Голові ____________________ обласної організації Товариства сприяння обороні України та знаходиться в оперативному підпорядкуванні у Підприємства «Центральний клуб собаківництва Товариства сприяння обороні України»;

5.4. Директор керує діяльністю Клубу з питань розвитку службового, службово-спортивного, спортивного, спортивно-прикладного та декоративного собаківництва, підготовки спеціальних та пошуково-рятувальних собак та інших видів дресировок, відбору та підготовки збірної команди області (міста) з даних видів спорту для участі в чемпіонатах, кубках ГО «ТСО України», національних спортивних заходах за календарними планами Товариства та галузевого Міністерства;

5.5. Директор забезпечує необхідні умови підготовки спортсменів та їх собак, організацію навчально-виховного процесу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців-кінологів,

5.6. Директор Клубу має право:

5.6.1. Без доручення діяти від імені Клубу, представляти інтереси Клубу в усіх без виключення підприємствах, установах та організаціях;

5.6.2. Без доручення представляти Клуб у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями будь-якої форми власності, під час розгляду справ в судах, перед будь-якими третіми особами, підписувати і подавати заяви, скарги, клопотання тощо;

5.6.3. Укладати угоди, договори, контракти, у тому числі трудові, з урахуванням обмежень, встановлених даним Статутом, Статутом Власника, нормативними документами та Статутом ГО «ТСО України»;

5.6.4. Видавати доручення;

5.6.5. Відкривати рахунки, у тому числі і валютні в установах банків;

5.6.6. Розпоряджатися майном, коштами та фондами Клубу в межах, визначених нормативними документами ____________________ обласної організації Товариства сприяння обороні України, документами ГО «ТСО України», законодавством України та цим Статутом;

5.6.7. Складати кошториси Клубу та подавати їх на затвердження Власнику;

5.6.8. Приймати рішення про використання коштів та майна Клубу в межах затвердженого кошторису, вирішувати питання фінансування, кредитування, розрахунків, оплати праці, обліку і звітності в межах наданих йому повноважень;

5.6.9. Затверджувати штат Клубу, видавати накази, вказівки, обов’язкові для членів та працівників Клубу, приймати рішення про застосування до них дисциплінарних стягнень та здійснювати інші дії відповідно до статутних завдань Клубу;

5.6.10. Підписувати фінансові документи;

5.6.11. Розробляти річний бюджет Клубу та подавати його на затвердження Власнику;

5.6.12. Здійснювати оперативне управління коштами та майном Клубу в межах наданих йому повноважень;

5.6.13. Здійснювати керівництво роботою громадських, консультативно-дорадчих органів Клубу, затвердження їх структури та штатного розкладу;

5.6.14. Видавати накази, розпорядження, інструкції та інші документи;

5.6.15. Затверджувати зразки печатки, штампів, бланків єдиного зразку та інших реквізитів за погодженням із Власником;

5.6.16. Затверджувати посадові інструкції працівникам Клубу;

5.6.17. Приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Клубу, здійснювати загальне керівництво та контроль за його діяльністю;

5.6.18. Організовувати ведення бухгалтерського обліку;

5.6.19. Встановлювати доплати до посадових окладів і ставок заробітної плати;

5.6.20. Преміювати працівників Клубу за конкретні результати праці;

5.6.21. Приймати рішення щодо інших питань, якщо вони не віднесені до виключної компетенції Власника;

5.6.22. Виконувати інші повноваження, що випливають зі Статуту Клубу;

5.6.23. Делегувати частину своїх повноважень іншим особам шляхом видання відповідних довіреностей;

5.6.24. Затверджувати положення про філії, представництва, відділення, відокремлені структурні підрозділи після погодження з Підприємством «Центральний клуб собаківництва Товариства сприяння обороні України»;;

5.7. Власник може делегувати директору Клубу інші повноваження, що визначаються контрактом.

5.8. Статутом обмежено дії Директора на вчинення правочинів сума яких перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень. Такі правочини потребують обов’язкового попереднього погодження з Власником.

5.9. Директор Клубу несе персональну відповідальність за результати діяльності Клубу, ефективність використання і збереження майна Клубу.

5.10. Директор може бути звільнений з посади до закінчення строку контракту у порядку, передбаченому умовами контракту та законодавством України.

  • РЕВІЗІЇ ТА ПЕРЕВІРКИ

6.1. Перевірка фінансово-господарської та комерційної діяльності

Клубу виконується Ревізійною комісією; Комісією, утвореною Власником для разової перевірки певних питань діяльності Клубу; або незалежною аудиторською організацією. Рішення про вибір аудиторської організації для проведення ревізії діяльності Клубу або призначення Ревізійної комісії приймає Власник.

6.2. Для проведення ревізії діяльності Клубу аудиторам надається доступ до всіх бухгалтерських книг та звітів Клубу. Аудиторська організація дає звіт тільки Власнику та не має права передавати будь-яку інформацію, одержану під час ревізії Клубу, іншим особам без попереднього дозволу Власника

7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ, СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ.

7.1. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності Клубу на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини, становлять трудовий колектив Клубу.

7.2. Соціальні та трудові права працівників Клубу гарантуються законодавством. Клуб створює здорові і безпечні умови праці, а також впроваджує та забезпечує сучасні засоби техніки безпеки; забезпечує санітарно-гігієнічні умови, що запобігають виникненню виробничого травматизму та професійних захворювань працівників.

7.3. Клуб гарантує найманим працівникам оплату праці не нижче передбаченої законодавством України.

8. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ.

8.1. Клуб має право на комерційну таємницю, на визначення складу та обсягів відомостей, що складають комерційну таємницю, організацію захисту своєї комерційної таємниці. Клуб вправі вимагати від працівників Клубу, що допущені до комерційної таємниці, виконання встановленого порядку і правил її збереження;

8.2. Клуб вправі не надавати стороннім організаціям та фізичним особам відомості, що складають комерційну таємницю, крім випадків, встановлених законодавством України.

8.3. Вся інформація щодо кінологічної діяльності Клубу є власністю ГО «ТСО України».

9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ.

9.1. Клуб реорганізується або ліквідується за рішенням Власника за обов’язковим погодженням з Радою Правління ГО «ТСО України».

9.2. Ліквідація Клубу проводиться Власником, за наказом Голови ГО «ТСО України» в установленому законодавством України порядку.

  1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДАНОГО СТАТУТУ.

10.1. Усі зміни та доповнення до Статуту Клубу затверджуються Власником Клубу після обов’язкового погодження з ГО «ТСО України» та з Підприємством «Центральний клуб собаківництва Товариства сприяння обороні України»;.

10.2. Зміни та доповнення до Статуту реєструються у відповідних державних установах у порядку, передбаченому законодавством України, після чого вони набирають чинність.

11. ЕМБЛЕМА ТА ПРАПОР КЛУБУ.

11.1. Клуб має право використовувати емблему та прапор ГО «ТСО України», а також може використовувати власну символіку.

11.2. Емблема Клубу в кольоровому зображенні являє собою коло, всередині якого три полоси синього, малинового та жовтого кольору, на яких розташована карта _______________ області блакитного кольору, фігурна облямівка синього кольору. В центрі розташовано зображення голови німецької вівчарки чепрачного забарвлення. По внутрішньому колу нанесена надпис великими літерами білого кольору: «_______________________ КЛУБ СОБАКІВНИЦТВА». Внизу стрічка синього кольору з написом великими буквами жовтого кольору: «ТСО УКРАЇНИ».  

ЗРАЗОК!!!!!!!!!!!!!!!

11.2. Прапор Клубу складається з триколірного полотнища, яке має форму прямокутника із співвідношенням довжини та ширини 3:2.

Верхня частина полотнища по всій довжині – синього, середня – малинового, нижня – жовтого кольору. Всі три частини мають однакову ширину.

На лицевій стороні прапора посередині розташована емблема Клубу, розмір якої дорівнює ½ ширини прапора.

ЗРАЗОК!!!!!!!!!!!!!!