Керівні органи

Контрольно-ревізійна комісія ОО ТСО України

Контрольно-ревізійна комісія Кіровоградської ОО ТСО України обирається Загальними зборами Кіровоградської ОО ТСО України на 4 (чотири) роки у складі не менше трьох членів, які обирають голову і секретаря. Члени інших керівних органів і працівники апарату Правління Кіровоградської ОО ТСО України не можуть бути членами Контрольно-ревізійної комісії Кіровоградської ОО ТСО України.

Контрольно-ревізійна комісія Кіровоградської ОО ТСО України підзвітна Загальним зборам Кіровоградської ОО ТСО України.

Контрольно-ревізійна комісія Кіровоградської ОО ТСО України скликається її головою не менше ніж два рази на рік.

Контрольно-ревізійна комісія ОО ТСО України:
  • здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Кіровоградської ОО ТСО України, підпорядкованих районних, міжрайонних, міських та об’єднаних райміських організацій Товариства, АСК ТСО України м. Кіровограда, Кіровоградського міського спортивного клубу Товариства сприяння обороні України та створених Кіровоградською ОО ТСО України юридичних осіб, результати перевірок направляє для розгляду на засідання керівних органів Кіровоградської ОО ТСО України;
  • вносить пропозиції щодо фінансової діяльності та використання активів Товариства;
  • складає звіт про фінансову діяльність та використання активів Товариства, закріплених за Кіровоградською ОО ТСО України, до затвердження Радою Правління Кіровоградської ОО ТСО України річних бюджетів, фінансових та інших звітів керівних органів Кіровоградської ОО ТСО України;
  • складає висновки з інших питань за поданням керівних органів Кіровоградської ОО ТСО України;
  • розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність Ради Правління, Правління та/або голови Кіровоградської ОО ТСО України, звітує перед Загальними зборами Кіровоградської ОО ТСО України про кількість, суть та результати розгляду отриманих скарг;
  • проводить періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання активів Кіровоградської ОО ТСО України, залучає до них незалежних експертів.