Керівні органи

Правління ОО ТСО України

Правління Кіровоградської обласної організації ТСО України:

  • вирішує будь-які питання діяльності Кіровоградської ОО ТСО України, крім тих, вирішення яких належить до компетенції керівних органів Товариства та інших керівних органів Кіровоградської ОО ТСО України, за виключенням делегованих повноважень;
  • обирає, припиняє повноваження (звільняє з роботи) голову, заступника голови Кіровоградської ОО ТСО України, членів Ради Правління Кіровоградської ОО ТСО України;
  • приймає рішення про делегування частини своїх повноважень голові, Раді Правління Кіровоградської ОО ТСО України та керівним органам підпорядкованих районних, міжрайонних, міських та об’єднаних райміських організацій Товариства;
  • розглядає скарги та приймає відповідні рішення на дії чи бездіяльність голови Кіровоградської ОО ТСО України чи голів підпорядкованих районних, міжрайонних, міських та об’єднаних райміських організацій Товариства, керівників АСК ТСО України м. Кіровограда, Кіровоградського міського спортивного клубу Товариства сприяння обороні України;
  • відміняє рішення Ради Правління, голови Кіровоградської ОО ТСО України, які суперечать Статуту Товариства, Статуту обласної організації та/або чинному законодавству;
  • розглядає проекти змін і доповнень до Статуту Кіровоградської ОО ТСО України для прийняття на Загальних зборах Кіровоградської ОО ТСО України;
  • приймає рішення про скликання Загальних зборів Кіровоградської ОО ТСО України, пропонує порядок денний та проекти рішень Загальних зборів Кіровоградської ОО ТСО України.