Керівні органи

Рада Правління ОО ТСО України

Рада Правління ОО ТСО України:

 • розглядає та затверджує перспективний план та основні напрями діяльності Кіровоградської ОО ТСО України на поточний рік;
 • здійснює контроль за виконанням вимог Статуту Товариства та Статуту Кіровоградської ОО ТСО України, рішень керівних органів Товариства, керівних органів Кіровоградської ОО ТСО України;
 • розглядає проекти документів, що виносяться на розгляд Правління Кіровоградської ОО ТСО України;
 • клопоче перед Радою Правління Товариства про створення та/або ліквідацію вищих навчальних закладів в межах Кіровоградської області;
 • приймає рішення про створення, ліквідацію та реорганізацію навчальних закладів, спортивно-технічних клубів, підприємств, комерційних та інших установ та організацій та інших юридичних осіб в межах Кіровоградської області, з обов’язковим попереднім погодженням з Радою Правління Товариства;
 • заслуховує голів підпорядкованих районних, міжрайонних, міських та об’єднаних райміських організацій Товариства, керівників АСК ТСО України м. Кіровограда, Кіровоградського міського спортивного клубу Товариства сприяння обороні України та керівників створених Кіровоградською ОО ТСО України юридичних осіб про їх діяльність;
 • відміняє рішення керівних органів підпорядкованих районних, міжрайонних, міських та об’єднаних райміських організацій Товариства, АСК ТСО України м. Кіровограда та Кіровоградського міського спортивного клубу Товариства сприяння обороні України, якщо вони суперечать Статуту або рішенням керівних виборних органів Товариства і Кіровоградської ОО ТСО України;
 • затверджує Статути та зміни до них підпорядкованих районних, міжрайонних, міських та об’єднаних райміських організацій Товариства, АСК ТСО України м. Кіровограда, Кіровоградського міського спортивного клубу Товариства сприяння обороні України та створених Кіровоградською ОО ТСО України юридичних осіб;
 • розглядає і затверджувати фінансові плани підпорядкованих районних, міжрайонних, міських та об’єднаних райміських організацій Товариства, АСК ТСО України м. Кіровограда, Кіровоградського міського спортивного клубу Товариства сприяння обороні України та юридичних осіб, створених Кіровоградською ОО ТСО України;
 • розробляє і затверджує кошторис на утримання штатного апарату Кіровоградської ОО ТСО України;
 • розробляє і подає на затвердження Раді Правління Товариства фінансовий план Кіровоградської ОО ТСО України;
 • встановлює норми надання безповоротної фінансової допомоги від юридичних осіб, створених Кіровоградською ОО ТСО України, у вигляді відрахувань з урахуванням норм, встановлених Радою Правління Товариства;
 • розглядає та затверджує кандидатів на посади голів районних, міжрайонних, міських та об’єднаних райміських організацій Товариства, керівників АСК ТСО України м. Кіровограда та Кіровоградського міського спортивного клубу Товариства сприяння обороні України.
Склад Ради Правління Кіровоградської ОО ТСО України

1. Волкотруб Володимир Юрійович – голова Бобринецької РО ТСО України
2. Колебіденко Володимир Олександрович – голова Знам’янської МО ТСО України
3. Костюк Юрій Мефодійович – директор Кіровоградської АШ ТСО України
4. Левченко Віта Василівна – помічник голови з МТЗ Кіровоградської ОО ТСО України
5. Левченко Микола Миколайович – голова Кіровоградської ОО ТСО України
6. Лимаренко Лариса Леонідівна – помічник голови з ОКР Кіровоградської ОО ТСО України
7. Панарін Євгеній Володимирович – помічник голови з ОД та АС Кіровоградської ОО ТСО України
8. Щербатюк Наталія Іванівна – голова Кропивницького ВП ГО “ТСО України”

Залишити відповідь