Структура

Відокремлені підрозділи районного рівня ТСО України в області

Районні, міжрайонні, міські, об’єднані райміські організації:

у межах своєї території ведуть прийом у члени Товариства, облік членів ТСО, проводять військово-патріотичну, оборонно-спортивну роботу, забезпечують виконання вимог Статуту ТСО України, рішень, постанов вищестоящих органів. На території району (кількох районів) або міста за рішенням Правління Кіровоградської обласної організації ТСО України можуть створюватися центри технічної і спортивної роботи на базі навчальних, районних (міських) спортивно-технічних організацій у встановленому порядку.

Загальні збори скликаються не рідше одного разу на чотири роки. Рішення про їх скликання, норми представництва і порядок обрання делегатів приймаються відповідними Правліннями.

Загальні збори районних, міських та обласної організацій ТСО України:

  • обговорюють і затверджують звіти Правління і Контрольно-ревізійної комісії, і визначають чергові завдання організації;
  • обирають Правління організації і Контрольно-ревізійну комісію;
  • районні, міські організації обирають делегатів на конференції обласної організації ТСО України, а конференції обласної організації ТСО України – на з’їзд ТСО України.

Правління районної, міської, обласної організації є керівними органами в період між Загальними зборами. Засідання Правління відбуваються за необхідності, але не рідше одного разу на рік.

Для вирішення питань статутної діяльності, керівництва структурними підрозділами, контролю і перевірки виконання прийнятих рішень Правління обирають Ради Правління в складі голови організації ТСО України, його заступників і членів Ради Правління. Рада Правління скликається за необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

Кількісний склад Ради Правління визначається Правлінням організації.

До складу Кіровоградської обласної організації ТСО України входять:
міські організації ТСО України:
  • Кропивницький Відокремлений підрозділ ГО “ТСО України”
  • Знам’янська міська організація ТСО України
районні організації ТСО України:
  • Бобринецька
  • Долинська
  • Олександрівська