Про нас

Членство

Членство в ТСО України,
Кіровоградській обласній організації ТСО України

Членами Товариства можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, досягли 14 років, визнають Статут Товариства, поділяють його мету і завдання, добровільно виявили бажання вступити до Товариства, активно сприяють виконанню статутних завдань, беруть участь у його діяльності, сплачують членські внески та відповідають вимогам законодавства України щодо членства у громадському об’єднанні.

Членство в Товаристві є добровільним та індивідуальним.

Члени Товариства мають право: брати участь у статутній діяльності та заходах Товариства; обирати і бути обраними до керівних органів; брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях керівних органів, до складу яких вони обрані; висловлювати свою думку щодо кандидатур, які пропонуються для обрання до керівних органів Товариства; звертатися із заявами до керівних органів Товариства і вимагати відповіді по суті; добровільно припиняти членство в Товаристві; першочергове право навчатися у навчальних організаціях Товариства, на курсах, в гуртках і клубах; користуватися спортивним обладнанням та інвентарем; брати участь у змаганнях, конкурсах, виставках та інших заходах; об’єднуватись в групи членів Товариства.

Члени Товариства зобов’язані: виконувати вимоги Статуту та рішення керівних органів Товариства, прийняті в межах їх компетенції; всебічно готувати себе до праці й захисту України; подавати приклад у дотриманні законності і норм суспільної моралі; брати активну участь у виконанні рішень керівних органів Товариства, проведенні заходів, спрямованих на пропаганду мети і завдань Товариства, всебічно сприяти зміцненню його авторитету; сплачувати членські внески.

За активну участь у діяльності Товариства, високі навчальні, спортивні та інші досягнення членам Товариства можуть надаватися такі види заохочень: оголошення подяки, занесення до Книги Пошани Товариства, нагородження грамотами, дипломами і знаками Товариства, призами, пам’ятними подарунками, грошовими преміями, представлення до присвоєння почесних звань і нагородження державними відзнаками.

Членство в Товаристві несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушення прав людини, пропаганду війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі та підрив авторитету Товариства.